Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình

Đề bài: Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình

Bài làm

Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình Có thể ví được rằng trong mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Khi mà gia đình càng hạnh phúc, xã hội càng văn minh. Và việc để sở hữu một gia đình hạnh phúc là niềm khát khao mong mỏi của mỗi con người trong mọi xã hội.

Đầu tiên ta hiểu như thế nào là gia đình hạnh phúc? Gia đình được xem chính là tập hợp những người gắn bó với nhau chủ yếu dựa trên quan hệ huyết thống. Đồng thời ta như cũng nhận thấy được hạnh phúc gia đình là niềm vui sướng mãn nguyện của con người trong cuộc sống gia đình. Nó cũng chính là nguồn động lực tinh thần to lớn cho mỗi thành viên trong gia đình, ta như nhận thấy được cũng từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Vậy, vấn đề hạnh phúc gia đình biểu hiện như thế nào? Ta như nhận thấy được cũng chính biểu hiện đầu tiên là các thành viên trong gia đình phải thương yêu. Hơn hết đó chính là sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau thì gia đình mới có hạnh phúc được. Hơn hết ta nhận thấy được những tình cảm thiêng liêng ấy là chất keo gắn kết các thành viên thành một khối bền chặt. Có thể nhận thấy được một biểu hiện thứ hai đó là gia đình ấy phải là điểm tựa vững chắc. Đồng thời nó cũng chính là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi thành viên, đặc biệt là khi ta phải đương đầu với những sóng gió nhưng bão táp của cuộc đời.

Và biểu hiện gia đình hạnh phúc cuối cùng là gia đình ấy phải có đời sống vật chất phù hợp. Qủa thực ta như cũng nhận thấy được đây không phải điều kiện quan trọng nhất nhưng dường lại quả thật rất cần thiết để một gia đình có được hạnh phúc trọn vẹn. Ta cũng nhận thấy được rằng chính những biểu hiện trên có thể mang tính trừu tượng cao. Thế rồi ta nhận thấy được cũng chính trên thực tế, hạnh phúc gia đình được thể hiện rõ nhất qua những việc làm nho nhỏ trong cách ứng xử hay là đối xử giữa các thành viên trong gia đình có thể kể ra như việc như ăn uống, nghỉ ngơi luôn luôn cảm nhận được được những sự hạnh phúc có trong đó.

Thực sự có thể nhận thấy được rằng chính hạnh phúc gia đình có vai trò rất to lớn. Không thể phủ nhận được gia đình là không gian sống thân thuộc của mỗi người. Gia đình cũng chính là nơi sinh ra, lớn lên, và là cái nôi hình thành phát triển nhân cách con người. Ta dường như cũng nhận thấy được chính những hành vi ứng xử của ta chịu ảnh hưởng không nhỏ từ nếp sống, tất cả các nếp sinh hoạt của gia đình. Thế rồi chính gia đình hạnh phúc là nguyên nhân, và nó cũng chính là động lực để con người học tập, lao động chính là cái đích cuối cùng của cuộc đời mà người người vẫn hằng vươn tới và mơ ước đến.

Hạnh phúc gia đình thực sự luôn đóng và giữ một vai trò to lớn nhường ấy, vậy mà hiện nay một bộ phận con người nhất là giới trẻ. Hiện nay giới trẻ lại có suy nghĩ sai lệch về vấn đề này. Nhận thấy được việc giới trẻ như kết hôn một cách quá dễ dãi, li hôn quá bừa bãi. Đồng thời ta cũng có thể nhận thấy được chính cuộc sống gia đình thì bị chi phối chủ yếu bởi đồng tiền… Có lẽ chính vì vậy gia đình sao có thể hạnh phúc, và những thành viên trong gia đình làm sao có thể thực hiện được những vai trò thiêng liêng vốn có của nó? Thế rồi cũng chính những hậu quả ấy đang gây ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng tới sự phát triển của xã hội ngày nay.

Gia đình thực sự là một tế bào quan trọng của xã hội. Mỗi một tế bào mạnh khỏe thì sẽ mang đến cho xã hội đó một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy hơn. Con cái như được dưỡng dục trong điều kiện tốt nhất và được dạy những phép tắt, lễ nghĩa. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nguồn: Ôn văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *